Варязька ЗШ І-ІІІ ступенів

 

Методична робота

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними працівниками школи

у 2019-2020 навчальному році

    На виконання річного плану роботи школи на 2019-2020н.р., враховуючи рекомендації методичного кабінету відділу освіти Сокальської РДА та на виконання наказу по школі від 04.06.2019р.  № 90/ОД « Про підсумки методичної роботи в школі у 2018-2019 н.р.»,

наказую:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Цьоні Л.Є.:

1.1. поновлювати навчально-методичну базу кабінету; забезпечувати шкільний методичний кабінет сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними  ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності;

Протягом року

1.2. продовжувати вести каталог методичних матеріалів;

Протягом року

1.3. сприяти публікації матеріалів з досвіду роботи вчителів у фахових виданнях;

Протягом року

1.4. сприяти  роботі постійних експозицій при шкільному методичному кабінеті;

Протягом року

1.5. на основі комплексної діагностики вивчити потребу кожного педагога у підвищенні рівня професійного росту.

Протягом року

 

2. У 2019/2020 навчальному році продовжити працювати у таких формах методичної роботи:

2.1. ОМО;

2.2. ШМО;

2.3. ШМВ;

2.4. педради;

2.5. творча група по роботі школи за еколого-натуралістичним напрямком;

2.6. методичний інструктаж;

2.7. семінари-практикуми;

2.8. співбесіди, консультації;

2.9. самоосвіта;

2.10. конкурс «Вчитель року», «Надія», «Я іду на урок»;

2.11. творчий звіт вчителя на робочому місці;

2.12. педагогічні читання.

 

3. Залучити до участі в конкурсі «Вчитель  року» всіх бажаючих вчителів-предметників:

3.1. перший етап конкурсу провести у школі до 30.10.2019р.:

3.2. затвердити  склад журі:  

            Гаврилів Я.С. – голова журі

            Цьона Л.Є. – член журі          

            Кріцак Н.Я. – член журі.

 

4. Продовжити  роботу із наставництва над молодими та малодосвідченими вчителями у ШМВ. 

4.1. затвердити керівником  ШМВ заступника директора з НВР Цьону Л.Є.

4.2. закріпити  досвідчених вчителів школи наставниками за молодими вчителями.

До 14.09.2019р

 

4.3. Вчителям-наставникам:

 4.3.1. роботу з молодими та малодосвідченими вчите­лями проводити згідно плану роботи школи молодого вчителя ;

                                                                                                            Постій­но.

4.3.2. розробити для кожного молодого спеціаліста індивідуальні завдання з урахуванням їхньої теоретичної та методичної підготовки;

                                                                                                 До 20.09.2019р.

4.3.3. систематично відвідувати уроки у молодих вчителів;

                                                                               По 4 уроки щосеместрово.

4.3.4. активно залучати молодих вчителів до роботи шкільних МО;

                                                                                                                     Постійно.

4.3.5. провести тиждень відкритих уроків молодих  учителів.

                                                                                                                                     Травень 2020р.

 

4.4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Цьоні Л.Є до 20.09.2019р. розробити план роботи Школи молодого вчи­теля.

 

5. Створити творчу групу вчителів по роботі школи за еколого-натуралістичним та євроінтеграційним напрямками у складі:

5.1. організувати роботу творчої групи у складі: Кріцак Н.Я., Гаврилів Я.С., Цьона Л.Є., Кравець О.В, Павлів О.І.;

5.2. керівником  творчої групи призначити вчителя біології Кріцак Н.Я.;

5.3. керівнику  творчої групи Кріцак Н.Я. скласти план роботи групи на 2019-2020н.р.;

До 15.09.2019р.

 

6. Сприяти залученню педагогів до роботи у диференційованих методичних формуваннях (у Школах молодих педагогів, у творчих групах).

Протягом року.

 

7. Затвердити керівниками :

7.1. ШМО класних керівників Базарко О.Л.;

7.2. ШМО вчителів гуманітарного циклу Сидор С.Б.;

7.3. ШМО вчителів природничо – математичного циклу Баранець М.Б.;

7.4. ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури та трудового навчання 

       Калинівську С.А.

7.5. ШМО вчителів початкових класів Тимків М.К.

 

8. Керівникам ШМО:

      8.1. спрямувати роботу ШМО на вироблення колективного досвіду на основі принципу 

            науковості, системності, практичної спрямованості; 

8.2. активізувати роботу вчителів (в рамках роботи ШМО) щодо створення навчально-

     методичного, дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу, забезпечення 

     навчальних кабінетів;

8.3. удосконалювати форми та методи роботи вчителів в рамках ШМО;

      8.4. активізувати роботу з узагальнення ППД, творчих доробків, популяризації методичних

            матеріалів у фаховій пресі, на районній виставці методичних видань;

З 2019-2020 н.р., постійно

      8.5. скласти плани-графіки засідань  предметних  МО.

 до 14.09.2019 р..

 

9. Бібліотекарю школи Бобко М.П.:

9.1.своєчасно інформувати вчителів про надходження  літератури в шкільну бібліотеку;                              

Протягом року.

9.2.продовжити роботу над доброчинними акціями, пов’язаними з роботою бібліотеки;

Протягом року.

.

10. Адміністрації школи:

10.1.  забезпечити системний підхід організації методичної роботи;

10.2. на педагогічні ради виносити питання аналізу результатів роботи з професійного  

         розвитку; реалізація завдань професійного розвитку, які ставить перед собою колектив: 

         впровадження сучасних технологій; результати роботи з обдарованими дітьми і т.д.;

З 2019-2020н.р., постійно

10.3. рекомендувати вчителям пройти курси підвищення кваліфікації вчителям школи згідно  

         КМС проходження атестації;

10.4. узагальнити і вивчити досвід роботи  вчителів, що атестуються;

Протягом 2019-2020 н.р.

10.5 формувати систему позитивної мотивації вчителів щодо бажання професійного росту та здобуття педагогічних звань на основі комплексної оцінки професійної компетентності та результативної самоосвітньої діяльності;

постійно

10.6. результати роботи вчителів врахувати при розподілі премії за сумлінну працю.

 

10.7. провести моніторинг використання ІКТ на уроках;

До 01.01.2020р.

10.7.1. стимулювати вчителів до використання інформаційних технологій на уроках;

 

10.7.2. враховувати проведені уроки з використанням комп’ютерної техніки при атестації педагогічних працівників;                                                                   

 Постійно

10.8. провести проблемний семінар ( педагогічні читання);

Листопад-грудень 2019р.

10.9. для ефективної  організації роботи з педагогічними працівниками на рівнях району, освітніх округів, навчальних закладів та для  організації самоосвіти педагогів розвантажити вчителів школи (по можливості, зменшити кількість уроків у розкладі у методичні дні) відповідно циклограми роботи РМК;

До 15.09.2019р.

 

11. Вчителю предмета «Основи християнської етики» оцінювати знання учнів 3-11 класів з даного предмета.

Протягом 2019-2020н.р.

 

12. Річні оцінки з  предмета «Основи християнської етики» занести в Свідоцтва про базову освіту учнів 9 класу та в Атестати про середню освіту учнів 11 класу.

 

13. Контроль про виконання даного наказу доручити заступнику директора з НВР Цьоні Л.Є.

 

14. Наказ довести до відома всіх вчителів школи на засіданні педагогічної ради.

 

Директор школи                          Я.С. Гаврилів

 

З наказом ознайомлена:              Л.Є.Цьона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2017р.                                                                                                                         НАКАЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 139/ОД

по Варязькій ЗШ І-ІІІ ступенів

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними працівниками школи

у 2017-2018 навчальному році

    На виконання річного плану роботи школи на 2017-2018н.р., враховуючи рекомендації методичного кабінету відділу освіти Сокальської РДА та на виконання наказу по школі від 15.06.2016р.  № 122/ОД « Про підсумки методичної роботи в школі у 2016-2017 н.р.»,

наказую:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Цьоні Л.Є.:

1.1. поновлювати навчально-методичну базу кабінету; забезпечувати шкільний методичний кабінет сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними  ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності;

Протягом року

1.2. продовжувати вести каталог методичних матеріалів;

Протягом року

1.3. сприяти публікації матеріалів з досвіду роботи вчителів у фахових виданнях;

Протягом року

1.4. сприяти  роботі постійних експозицій при шкільному методичному кабінеті;

Протягом року

1.5. на основі комплексної діагностики вивчити потребу кожного педагога у підвищенні рівня професійного росту.

Протягом року

 

2. У 2017/2018 навчальному році продовжити працювати у таких формах методичної роботи:

2.1. ОМО;

2.2. ШМО;

2.3. ШМВ;

2.4. педради;

2.5. творча група по роботі школи за еколого-натуралістичним та євроінтеграційним напрямками;

2.6. методичний інструктаж;

2.7. семінари-практикуми;

2.8. співбесіди, консультації;

2.9. самоосвіта;

2.10. конкурс «Вчитель року», «Надія», «Я іду на урок»;

2.11. творчий звіт вчителя на робочому місці;

2.12. педагогічні читання.

 

3. Залучити до участі в конкурсі «Вчитель  року» всіх бажаючих вчителів-предметників:

3.1. перший етап конкурсу провести у школі до 30.10.2017р.:

3.2. затвердити  склад журі:  

            Гаврилів Я.С. – голова журі

            Цьона Л.Є. – член журі          

            Кріцак Н.Я. – член журі.

 

4. Продовжити  роботу із наставництва над молодими та малодосвідченими вчителями у ШМВ. 

4P    4.1. Затвердити керівником  ШМВ заступника директора з НВР Цьону Л.Є.

4.2. закріпити  досвідчених вчителів школи наставниками за молодими вчителями.

До 14.09.2017р

 

4.3. Вчителям-наставникам:

 4.3.1. роботу з молодими та малодосвідченими вчите­лями проводити згідно плану роботи школи молодого вчителя ;

                                                                                                            Постій­но.

4.3.2. розробити для кожного молодого спеціаліста індивідуальні завдання з урахуванням їхньої теоретичної та методичної підготовки;

                                                                                                 До 20.09.2017р.

4.3.3. систематично відвідувати уроки у молодих вчителів;

                                                                               По 4 уроки щосеместрово.

4.3.4. активно залучати молодих вчителів до роботи шкільних МО;

                                                                                                                     Постійно.

4.3.5. провести тиждень відкритих уроків молодих  учителів.

                                                                                                                                     Травень 2018р.

 

4.4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Цьоні Л.Є до 20.09.2017р. розробити план роботи Школи молодого вчи­теля.

 

5. Створити творчу групу вчителів по роботі школи за еколого-натуралістичним та євроінтеграційним напрямками у складі:

5.1. організувати роботу творчої групи у складі: Кріцак Н.Я., Гаврилів Я.С., Цьона Л.Є., Кравець О.В, Павлів О.І.;

5.2. Керівником  творчої групи призначити вчителя біології Кріцак Н.Я.;

5.3. Керівнику  творчої групи Кріцак Н.Я. скласти план роботи групи на 2017-2018н.р.;

До 15.09.2017р.

 

6. Сприяти залученню педагогів до роботи у диференційованих методичних формуваннях (у Школах молодих педагогів, у творчих групах).

Протягом року.

 

7. Затвердити керівниками :

7.1. ШМО класних керівників Закревську С.Р.;

7.2. ШМО вчителів гуманітарного циклу Сидор С.Б.;

7.3. ШМО вчителів природничо – математичного циклу Баранець М.Б.;

7.4. ШМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури та трудового навчання 

       Калинівську С.А.

7.5. ШМО вчителів початкових класів Тимків М.К.

 

8. Керівникам ШМО:

       8.1. спрямувати роботу ШМО на вироблення колективного досвіду на основі принципу 

            науковості, системності, практичної спрямованості; 

8.2. активізувати роботу вчителів (в рамках роботи ШМО) щодо створення навчально-

     методичного, дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу, забезпечення 

     навчальних кабінетів;

8.3. удосконалювати форми та методи роботи вчителів в рамках ШМО;

       8.4. активізувати роботу з узагальнення ППД, творчих доробків, популяризації методичних

            матеріалів у фаховій пресі, на районній виставці методичних видань;

З 2017-2018 н.р., постійно

       8.5. скласти плани-графіки засідань  предметних  МО.

 до 14.09.2017 р..

 

9. Бібліотекарю школи Бобко М.П.:

9.1.своєчасно інформувати вчителів про надходження  літератури в шкільну бібліотеку;   

  

Протягом року.

9.2.продовжити роботу над доброчинними акціями, пов’язаними з роботою бібліотеки;

Протягом року.

.

10. Адміністрації школи:

10.1.  забезпечити системний підхід організації методичної роботи;

10.2. на педагогічні ради виносити питання аналізу результатів роботи з професійного  

         розвитку; реалізація завдань професійного розвитку, які ставить перед собою колектив: 

         впровадження сучасних технологій; результати роботи з обдарованими дітьми і т.д.;

З 2017-2018н.р., постійно

10.3. рекомендувати вчителям пройти курси підвищення кваліфікації вчителям школи згідно  

         КМС проходження атестації;

10.4. узагальнити і вивчити досвід роботи  вчителів, що атестуються;

Протягом 2017-2018 н.р.

10.5 формувати систему позитивної мотивації вчителів щодо бажання професійного росту та здобуття педагогічних звань на основі комплексної оцінки професійної компетентності та результативної самоосвітньої діяльності;

постійно 

10.6. результати роботи вчителів врахувати при розподілі премії за сумлінну працю.

 

10.7. провести моніторинг використання ІКТ на уроках;

До 01.01.2018р.

10.7.1. стимулювати вчителів до використання інформаційних технологій на уроках;

 

10.7.2. враховувати проведені уроки з використанням комп’ютерної техніки при атестації педагогічних працівників;                                                                   

 Постійно

10.8. провести проблемний семінар ( педагогічні читання);

Листопад-грудень 2017р.

10.9. для ефективної  організації роботи з педагогічними працівниками на рівнях району, освітніх округів, навчальних закладів та для  організації самоосвіти педагогів розвантажити вчителів школи (по можливості, зменшити кількість уроків у розкладі у методичні дні) відповідно циклограми роботи РМК;

До 15.09.2017р.

 

11. Вчителю предмета «Основи християнської етики» оцінювати знання учнів 3-11 класів з даного предмета.

Протягом 2017-2018н.р.

 

12. Річні оцінки з  предмета «Основи християнської етики» занести в Свідоцтва про базову освіту учнів 9 класу та в Атестати про середню освіту учнів 11 класу.

 

13. Контроль про виконання даного наказу доручити заступнику директора з НВР Цьоні Л.Є.

 

14. Наказ довести до відома всіх вчителів школи на засіданні педагогічної ради 31.08.2017р.

 

Директор школи                          Я.С. Гаврилів

 

З наказом ознайомлена:              Л.Є.Цьона