Варязька ЗШ І-ІІІ ступенів

 

Виховна робота

 

 «Виховна робота

2017-2018 н.р

Місія школи

 

Формувати творчу, здорову, духовно багату,  екологічно освічену особистість, що займає активну громадянську позицію.

Загальні виховні завдання школи

 

1.Забезпечити  фізичний розвиток особистості через формування в дітей навичок здорового способу життя.

2. Сприяти розвитку творчих здібностей учнів.

3. Виховувати свідомих українців на основі національних, звичаїв , традицій і обрядів.

4. Виховувати законослухняного громадянина України.

5. Формувати екологічне мислення і свідомість, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності.

6. Виховувати ініціативну особистість  в дусі християнської моралі.

7. Сприяти співпраці батьків і школи.

Організаційна робота

                                         Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Провести вибори шкільного парламенту

До 20.09.2017

ЗВР, педагог-організатор

 

2.

Провести вибори органів учнівського самоврядування у класних колективах

До 15.09

Класні керівники

 

3.

Організувати навчання  у Школі лідерства

До 25.09

Педагог-організатор

 

4.

Затвердити склад ради з профілактики правопорушень

До 10.09.

ЗВР

 

5.

Налагодити роботу гуртків, клубів за інтересами, узгодити плани їхньої роботи

До 1.10.

ЗВР, керівники гуртків

 

6.

Створити інформаційний банк про зайнятість учнів в позаурочний час

До 1.10

ЗВР, класні керівники

 

7.

Провести психолого-педагогічну діагностику:

-домінантних особистісних інтересів, здібностей учнів;

- творчого і професійного потенціалу, індивідуального стилю діяльності пед. працівників щодо організації виховного впливу на учнів

Протягом навч. року

 Класні керівники, психолог

 

8.

Оформити стенд „ На допомогу класному керівникові”

вересень

ЗВР

 

9.

Провести інструктаж кл. керівників, керівників гуртків, органів учнівського самоврядування з питань планування виховної роботи з дітьми

 Серпень-вересень

ЗВР

 

10.

Здійснити аналіз з організації літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей

серпень

ЗВР

 

11.

Здійснити психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення тих, хто схильний до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин

вересень

Психолог, класні керівники

 

12.

Розробити та ввести в практику роботи школи заходи морального та матеріального заохочення учнів, вести облік особистих досягнень школярів у різних видах позаурочної діяльності.

Протягом року

Адміністрація

 

13.

Вивчити умови проживання важковиховуваних дітей, дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей.

жовтень

ЗВР, класні керівники

 

14.

Оформити інформаційний стенд щодо дотримання дисципліни та порядку в школі

вересень

ЗВР

 

15.

Поповнити банк даних про дітей соціально незахищених категорій

До 10.09

ЗВР

 

16.

Організувати роботу учнів щодо естетичного оформлення класних кімнат, школи, території. З цією метою:

- налагодити підтримання учнями належного санітарного та естетичного стану класних кімнат, школи;

- організувати впорядкування пришкільної території;

- провести конкурс на кращу класну кімнату, краще збережений підручник, кращий щоденник тощо;

 

 

 

 

 

Громадянське виховання

                Основні завдання

-         виховання любові до своєї Вітчизни;

-         виховання почуття гордості та вдячності до своєї держави, народу, історії;

-         виховання високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання  Батьківщини;

-         формування особистості учня як громадянина-патріота;

-         виховання моральної відповідальності за все, що робиться на рідній землі, непримиренність до недоліків, палке прагнення боротися за розквіт, велич і могутність Батьківщини;

-         глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовності стати на захист Батьківщини, оволодіння військовими та військово-технічними знаннями;

-         вивчати вікові традиції та героїчні сторінки укр. народу  та його Збройних сил;

 

                         Зміст роботи

  Термін виконнання  

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

З метою формування всебічно-розвиненої особистості та громадянського виховання заохочувати  дітей до вступу до дитячих та молодіжних організацій ( „ Українська молодь Христові”, « Пласт»  та ін.)

Протягом навч.року

ЗВР, класні кер., педагог-організатор

 

2.

Організувати заходи щодо святкування Дня захисника України

жовтень

Павлів О.І., Мігус О.М.

 

3.

Взяти участь в акції, пов’язаної з голодомором 1932-1933 р.р.

( уроки Скорботи і Пам'яті)

Листопад

ЗВР, класні керівники

 

4.

З метою виховання в учнів патріотичних почуттів, усвідомлення своєї етнічної єдності, утвердження національної гідності провести:

- конкурс малюнка „ Моя країна – Україна”;

 - конкурс малюнків  та творів  на тему

« Мій рідний Варяж» ( Лубнівка, Русин, Лешків)

Лютий

 

 

ЗВР, класні керівники

 

 

5.

З метою вивчення та дослідження рідного краю, його історії, природи і мистецтва провести:

-екскурсії та подорожі рідним краєм, його визначними місцями;

 - конкурси дослідницьких проектів « Моя Батьківщина – Україна» та ін..

Згідно з графіком

 

 

Вересень-жовтень

ЗВР, класні керівники

 

 

Класні керівники, ЗВР, вч.істор.

 

6.

Забезпечити виконання заходів щодо відзначення  роковин Великого терору – масових політичних репресій 1937 -1938 років в Україні

Вересень-грудень

ЗВР, кл. керівники,

педагог-організатор

 

7.

Заходи з нагоди відзначення Дня Збройних сил України

6.12

Педагог-організатор

 

8.

Учнівські лекторії, присвячені до Дня Соборності України, битви під Крутами, Пам'яті Героїв Небесної сотні. Заходи присвячені Героям АТО

22.01 -30.05

 Вчитель історії, класні керівники, ЗВР, педагог-організатор

 

9.

Організувати відзначення свят християнського календаря

Протягом навч.року

Класні керівники, ЗВР – вч. хр. етики

 

10.

Організувати відзначення пам'ятних, ювілейних дат( згідно з календарем знаменних і пам’ятних дат)

Протягом навч.року

ЗВР,класні керівники

 

11.

 Участь у Святі Героїв

травень

ЗВР, педагог-організатор,вч.ДПЮ

 

Моральне виховання

Основні завдання:

 - формувати  і розвивати міцні переконання і потребу поводити себе згідно з моральними нормами, які склалися в суспільстві;

-         виховувати патріотизм, колективізм, свідому дисципліну, громадянську і соціальну відповідальність, непримиренність до аморальних вчинків;

-         формувати цілісну моральну особистість з розвинутими гуманістичними рисами: доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, справедливість, людську гідність, повагу і любов до людей, правдивість, скромність, сміливість і мужність.

                        Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Розробити цикл бесід, лекцій з питань морального виховання учнівської молоді

До 1.10

ЗВР, педагог-організатор

 

2.

Забезпечити виконання учнями Статуту школи, правил поведінки для учнів, правил поведінки у громадських місцях.

Протягом навч.року

ЗВР,  класні керівники, педагог-орг.

 

3.

Виховувати в учнівської молоді повагу до родини, роду, інтерес до вивчення свого родоводу, національних, релігійних традицій, обрядів, родинних свят.

Протягом навч. року.

ЗВР, педагог-організатор, класні керівники

 

4.

Забезпечити вивчення основних положень Конституції України, Законів України, Декларації прав дитини та Конвенції ООН  про права дитини, інших нормативно-правових документів

Протягом навч. року

ЗВР, педагог-організатор, класні керівники

 

5.

Сприяти засвоєнню учнівською молоддю принципів загальнолюдської, народної моралі, основних етичних категорій. З цією метою проводити бесіди на відповідну тематику.

Протягом навч. року

ЗВР, педагог-організатор, класні керівники

 

Превентивне виховання                                                                                                                           Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота.

 

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

1

Оновити банк даних про дітей, схильних до правопорушень, девіантної поведінки

Вересень, січень

Павлів О.І.

Банк даних

2

Організувати роботу ради профілактики. Систематично проводити засідання ради профілактики

Додаток 1. План роботи ради профілак

Павлів О.І.

Протокол засідань

3

Проводити заходи з профілактики правопорушень, безоглядності та безпритульності:

-         Тиждень прав дитини;

-         Тиждень правових знань;

-         День захисту дитини;

-         Дні правової освіти;

-         Профілактичні виховні заходи;

-         Тиждень правознавства.

Протягом року

Павлів О.І.,

Мігус О.М., Закревська С.Р.

 

4

Здійснювати систематичний контроль за станом відвідування учнів школи

постійно

Класні керівники

 

5

Проводити зустрічі з лікарями, працівниками міліції та ін. правоохоронних органів, юристами з питань профілактики злочинності та правової освіти.

Протягом року

Павлів О.І.

 

6

На педагогічній раді та засідання ШМО класних керівників розглянути питання про стан роботи з профілактики правопорушень, удосконалення форм і методів правового виховання.

Протягом року

Павлів О.І., класні керівники

 

7

Проведення профілактичних операцій «Урок», вживання  заходів щодо виявлення та повернення до навчання дітей, які тривалий час не відвідують школу.

Вересень-травень

Адміністрація школи

 

Додаток 1

Місяць

Питання засідання

Відповідальні

Вересень

1.Затвердження плану роботи школи по профілактиці правопорушень.

2.Організація дозвілля старшокласників ввечері (дискотеки)

3.Залучення учнів школи до позакласної роботи, занять у гуртках.

4.Залучення органів учнівського самоврядування до профілактичної роботи.

5.Ведення обліку дітей , схильних до правопорушень.

Павлів О.І.Мігус О.М.

Грудень

1.Аналіз стану відвідування школи учнями (пропуски без причини).

2.Зайнятість учнів гуртковою, позакласною роботою.

3.Стан навчання категорійних дітей.

Павлів О.І.,

Мігус О.М.

Класні керівники

Березень

1.Стан роботи по профілактиці шкідливих звичок.

2.Стан роботи по правовій просвіті.

3.Звіт про проведену роботу органами учнівського самоврядування з питань пропаганди здорового способу життя, правовій просвіті.

Класні керівники

Травень

1.Підсумок роботи ради за рік. Перспективне планування.

2.Організація літнього відпочинку, дозвілля та оздоровлення дітей.

Павлів О.І.,

Мігус О.М.

 

Формування здорового способу життя

Ціннісне ставлення до себе

                                     

 Основні завдання

-         ознайомлювати і навчати учнів, як дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, як правильно орієнтуватися та діяти в екстремальних ситуаціях;

-         розвивати в дітей навички безпечної поведінки в суспільстві;

-         виховувати обачність, обережність у спілкуванні з природою;

-         виховувати практицизм і діловитість, розважливість, винахідливість, здатність до самодисципліни і самоорганізації;

-         формувати вміння спілкуватися із ровесниками та в різновікових колективах;

-         сприяти формуванню в дітей здатності до самопожертви, при необхідності врятувати інших людей;

                          

 

                                             Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Здійснювати пропаганду здорового способу життя. З цією метою забезпечити проведення:

-         міжнародного дня боротьби зі СНІДом;

-         дня боротьби з туберкульозом;

-         Всесвітнього дня здоров'я;

-         Дня Чорнобильської трагедії;

-         Міжнародного дня боротьби з наркоманією;

 

 

1.12

 

7.04.

24.04.

26.12.

ЗВР, класні керівники, педагог-організатор

 

2.

Організувати проведення циклу бесід, лекцій, зустрічей з лікарями щодо шкідливого впливу на організм школяра тютюну, наркотиків, алкоголю( за окремим планом)

Протягом навч. року

ЗВР, класні керівники, педагог-організатор

 

3.

Організувати проведення :

       - Олімпійського тижня в школі;

-         спортивних та туристських свят;

-         шкільних свят та спартакіад „ Веселі старти”, „ Козацькі розваги”

 

вересень

 

Протягом навч року

Вчителі фізвиховання,

ЗВР

 

4.

Участь у футбольних змаганнях  „ Дитячо-юнацька футбольна ліга”

Протягом навч. року

Вч. фізвиховання

 

5.

Забезпечити  створення об'єднань „ Юний пожежник” , „ Юний інспектор дорожнього руху”

вересень

ЗВР, вчитель ОБЖ, вч. фізвиховання

 

6.

Участь у районних змаганнях учнівської молоді із спортивного орієнтування

Вересень,

травень

Вч.  Фізвихо-вання

 

 

 

                   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціалізація особистості та сприяння її творчому розвитку

              Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1.

З метою виховання в учнів ініціативності, активності, самостійності, самокритичності, відповідальності, організаторських здібностей удосконалити форми та методи учнівського самоврядування

Протягом навч. року

Педагог-організатор, класні керів-ники, органи учнівського самоврядування

2.

Створити гуртки, секції, клуби за уподобаннями учнів.

 

Протягом навч. року

ЗВР, ВЧИТЕЛІ

3.

Проведення шкільного конкурсу ерудитів „ Що? Де? Коли?”(9-11 кл.)

Участь у районному конкурсі.

жовтень

ЗВР, педагог-організатор,

кл. керівники

4.

Проведення родинних  програм ( „Єдина родина”, „ Тато, мама, я  - дружна сім'я”, „ Чи знаю я свою дитину?” тощо)

Протягом року

Класні керівники

5.

За основу навчально-виховної роботи взяти всебічне вивчення особистості дитини, розвиток її психічних, фізіологічних, інтелектуальних особливостей. Створювати в дитячих колективах психологічно-комфортну  ситуацію, яка сприятиме розвитку здібностей, таланту учнів. Впроваджувати такі принципи педагогіки, як співпраця, гуманізм, демократизм у стосунках.

Протягом навчального року

Педагогічний колектив

6.

Участь у конкурсі „ Випускник року – 2015”

березень

ЗВР, класний керівник

7

Проведення конкурсу «Лідер року», «Учень року», нагородження переможців

Пр. року, підсумки- травень 2018 року

Педагог-організатор

 

Ціннісне ставлення до природи

-  Екологічне виховання   -

                 Основні завдання

-         допомогти зрозуміти значення природи для суспільства;

-         сформувати розуміння про природу як першооснову існування людини;

-         виховувати свідоме ставлення до природи;

-         формувати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища;

-         бути раціональними та дбайливими господарями зі сформованою екологічною культурою. Здатними передбачити наслідки діяльності у природі;

-         взаємодіяти на основі моралі, вміти сприймати красу світу і життя за законами краси;

 

Ціннісне ставлення до праці

- Трудове виховання -

 

                  Основні завдання

-         виховання любові до праці та поваги до людей праці;

-         формування в учнів негативного ставлення до нероб та шахраїв;

-         виховання в дітей свідомого ставлення до вибору професії;

-         ознайомлювати школярів із прикладами трудової слави людей рідного краю;

-         виховувати в учнів цілеспрямованість,  старанність та посидючість;

-         сприяти вихованню в колективі бережливого ставлення та економного використання природних ресурсів рідного краю, електроенергії, домашнього та шкільного майна, продуктів харчування;

-         формування в учнів потреби в виконанні трудової діяльності не тільки як джерела добробуту благополуччя своєї сім'ї, а й всієї нашої держави.

              Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1.

Організувати чергування учнів у класних кімнатах з метою підтримання чистоти, вологе прибирання під час великих перерв та після уроків.

Протягом навч. року

ЗВР, класні керівники

 

 

2.

Закріпити територію школи за класами для підтримки її у належному санітарному стані

серпень

ЗВР, педагог-організатор

 

 

3.

Організувати виставки творчих робіт учнів.

Грудень- квітень

ЗВР, вчителі образ. мист., труд. навчання

 

 

4.

Провести тестування учнів на профпридатність

Протягом навч.року

ЗВР, психолог, класні кер.

 

 

5.

Залучити учнів до роботи у „ книжковій лікарні”, проводити рейди-огляди стану збереження підручників.

Протягом навч. року

бібліотекар

 

 

6.

Організація виставки різдвяних  та новорічних поробок „ Різдво – 2015”

грудень

ЗВР, класні керівники, вч. труд, навчання

 

 

7.

Забезпечення участі учнів школи  у районному конкурсі „ Таланти твої, Україно”

травень

ЗВР, вчителі трудового навчання

 

 

                  

Ціннісне ставлення до мистецтва

- Художньо-естетичне виховання -

 

             Основні завдання

-         формувати основи естетичної культури, естетичні норми та принципи, переконання та ідеали;

-         розширювати знання учнів у галузі світового та народного мистецтва, музики, побуту, ремесел;

-         виховувати художній смак та естетичну активність;

 

              Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Організувати вивчення традицій, обрядів, звичаїв рідного краю.

Протягом навч. року

ЗВР,  педагог-організатор, учителі

 

2.

Організувати вивчення та участь учнів у обрядових святах, народних обрядах, театралізованих виставах

„ Андріївські вечорниці”, „ Колядки та щедрівки”, „ Українське весілля” тощо

Протягом навч. року

ЗВР, класні керівники, вчителі-предметники

 

3.

Організувати цикл бесід, лекцій, конкурсів : „ Мода і смак”,  „ Про смаки сперечаються”, „ Чарівна україночка” тощо

Протягом навч.року

ЗВР, класні керівники

 

4.

Організувати турнір знавців поезії, мистецтва, архітектури, музики „ Зоряний час”

Листопад- грудень

ЗВР, класні керівники

 

5.

Забезпечення участі у районному конкурсі  „ Барви літа”

червень

Вчитель музики

 

6.

Участь у конкурсі „ Природа і фантазія”  ( шкільний та районний)

березень

ЗВР, вчителі труд. навчання

 

     

 

Партнерство сім'ї та  школи  у вихованні дітей

                        

               Невирішені проблеми

           Основні завдання

           Родинно-сімейне виховання

-         низький рівень знань про свій родовід;

-         низька культура сімейно-родинних відносин;

-         значне зростання жорстокості, грубості, неповаги.

 

       Робота з батьками

-         недостатній зв’язок школи з батьками;

-         низький рівень педагогічної культури батьків;

-         низька зацікавленість батьків у результатах навчання та виховання своїх дітей;

 

                   Позашкільне виховання

-         недостатні умови і можливості для позашкільної виховної роботи учнів в умовах сільської школи;

-         відсутнє фінансування для проведення активних і дійових форм позашкільної освіти;

 

-         ознайомлювати батьків із методами народної педагогіки та з досягненнями сучасних педагогів-новаторів;

-         розвивати в учнів повагу та любов до батьків, людей похилого віку;

-         сприяти взаєморозумінню та довірі у відносинах між батьками та дітьми;

-         формувати у дітей високий ідеал родинно-сімейних відносин;

-         формування зацікавленості дітей та їхніх батьків через організацію спільних справ;

-         виховувати почуття особистої відповідальності за створення мікроклімату в сімї, колективі, де виховуються діти;

-         ознайомлювати дітей із духовними надбаннями рідного народу, з прикладами взірцевих родинно-сімейних відносин в історії рідного народу, в творах літератури та мистецтва;

-         безпосередня участь батьків і дітей у класних починаннях;

                       Робота з батьками, громадськістю . Діяльність Ради школи.

Завдання та зміст діяльності

Термін виконання

Форма узагальнення

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1.

Організувати педагогічну пропаганду освіти для батьків шляхом створення позакласного батьківського всеобучу

За планом роботи

Батьківський всеобуч

Павлів О.І.

 

2

Проведення звіту голови батьківського комітету, обрання нового складу батьківського комітету школи, затвердження плану роботи на рік

Вересень

 

Адміністрація

 

3.

Провести загальношкільні батьківські збори

Двічі на рік

Протокол батьківських зборів

Адміністрація

 

4.

Провести класні батьківські збори

Двічі на семестр

Протокол батьківських зборів

Класні керівники

 

5.

Здійснити вибір органу колегіального управління Ради школи

Серпень

 

Адміністрація

 

6.

Організувати роботу ради школи

План засідань ради школи

 

Секретар ради школи

 

7.

Практикувати рейди в сім’ї учнів з метою надання допомоги батькам у спілкуванні та взаєморозуміння з підлітками, які мають складний характер

Щомісяця

Матеріали рейдів

Класні керівники

 

8.

 Організувати День відкритих дверей для батьків учнів.

Квітень

 

Адміністрація

 

 

 

9.

Залучити батьків до вирішення загальношкільних проблем через участь їх у роботі батьківських комітетів класів та Ради школи

Постійно

 

Адміністрація, класні керівники

 

10.

Відвідати дітей-сиріт та хворих дітей, які навчаються вдома. Надати практичну допомогу батькам.

Березень

 

Класні керівники

 

11.

Підготувати звіт про закінчення навчального року. Доповісти батькам про успіхи у навчанні і вихованні їх дітей

Травень

Звіт

Адміністрація,

Класні керівники, учителі

 

12.

Оголосити подяки батькам учнів за допомогу школі

Травень

 

Адміністрація

 

13.

Провести зустріч з батьками майбутніх першокласників. Обговорити питання підготовки дітей до навчання в школі

Травень

 

Адміністрація

 

14.

Проводити спільні рейди перевірки проведення дітьми вільного часу, зокрема в вечірні години

Постійно

Рейд-перевірка

Батьківський комітет, класні керівники, адміністрація

 

 

 

 

 

 

Виховна програма

Варязької ЗШ І-ІІІ ст.

 

Місія школи

 

Формувати творчу, здорову, духовно багату,  екологічно освічену особистість, що займає активну громадянську позицію.

 

Загальні виховні завдання школи

 

1. Забезпечити  фізичний розвиток особистості через формування в дітей навичок здорового способу життя.

2. Сприяти розвитку творчих здібностей учнів.

3. Виховувати свідомих українців на основі національних, звичаїв , традицій і обрядів.

4. Виховувати законослухняного громадянина України.

5. Формувати екологічне мислення і свідомість, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності.

6. Виховувати ініціативну особистість  в дусі християнської моралі.

7. Сприяти співпраці батьків і школи.

           

Виконання  виховних  завдань  школи  у  2015-2016  н.р.

 

Загальні виховні завдання школи

Конкретні завдання

 

1.Забезпечення  фізичного розвитку  особистості через формування в дітей навичок здорового способу життя.

 

 

1а. Пропагувати здоровий спосіб життя через участь в спортивних змаганнях, конкурсах, святах, акціях

1б. Проводити профілактику шкідливих звичок.

1в.Підтримка гуртка «Джура» . Організація  шкільних спортивно-оздоровчих заходів, відповідно до  планування  військово-патріотичного гуртка «Джура».

 

2. Сприяння розвитку творчих здібностей учнів.

 

2а. Продовжити реалізацію проекту «Обдарована дитина»

2б. Залучати учнів до участі в мистецьких та інтелектуальних конкурсах.

3. Виховання свідомих українців на основі національних, звичаїв , традицій і обрядів.

 

3а. Створити ілюстровані історії школи та села.

3б. Створити символіку школи

3в. Популяризувати народні звичаї, обряди та традиції шляхом проведення народознавчих свят.

4. Виховування законослухняного громадянина України.

 

4а. Проводити профілактику правопорушень.

4б. Досягнути дотримання учнями правил внутрішкільного розпорядку.

 

 

5. Формування  екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності.

 

 

5а. Формувати навички екологічно доцільної поведінки

5б. Проводити екологічні акції.

 

6. Виховування ініціативної особистості  в дусі християнської моралі.

 

6а. Удосконалити роботу учнівського самоврядування.

6б. Проводити у школі свята християнського календаря за участю родини

6в Брати участь у благодійних акціях.

7. Сприяння співпраці батьків і школи.

 

7а. Удосконалити роботу батьківського всеобучу.

7б. Проведення шкільних родинних заходів

 

 

 

Забезпечення фізичного розвитку  особистості через формування в дітей навичок здорового способу життя.

 

Конкретне завдання:

1а. Пропагувати здоровий спосіб життя.

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Як перевірити, чи досягнуто заплановане

Відмітка про виконання

 Фізичне виховання

1. Оцінити стан здоров’я учнів школи

Класні керівники, адміністрація, мед.працівники

Вересень

Сторінка здоров’я в класному журналі

 

2. Розробити та провести цикл бесід на теми особистої гігієни

Вчитель ОБЖ, класні керівники

Жовтень-квітень

Матеріали бесід, шкільна газета

 

3. Організація переглядів науково-популярних фільмів

Вчителі, класні керівники

Упродовж року

Картотека фільмів, графік перегляду учнями фільмів

 

4. Участь в акції-конкурсі «Молодь за здоровий спосіб життя»

Вчитель ОБЖ, ЗВР, педагог-організатор

Квітень

Кількість учасників у шкільній акції, участь у районному конкурсі

 

5. Проводити спортивні змагання та свята:

- Олімпійський Тиждень;

- козацькі розваги;

- Олімпійське лелеченя;

 

Вчителі фізичної культури, педагог-організатор

Протягом року

Графік спортивних заходів, кількість учасників, вручення нагород, шкільна газета

 

6.Підведення підсумків на засіданні учнівської ради, на батьківських зборах

ЗВР, класні керівники, учні, батьки

травень

Виступи вчителів, батьків, учнів школи, ухвала учнівської ради

 

 

 

Конкретне завдання:

 1б. Проводити профілактику шкідливих звичок

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Як перевірити, чи досягнуто заплановане

Відмітка про виконання

Фізичне виховання

1. Розробити і провести виховні години: «Як боротися із шкідливими звичками»

Класні керівники, ЗВР

Вересень,

Упродовж року

Матеріали виховних годин, класні газети

 

2.Організувати тренінги за участю соціальних працівників, лікарів

ЗВР, класні керівники

Упродовж року

Матеріали тренінгів, кількість учасників

 

3. Проведення конкурсів плакатів, малюнків, учнівських проектів

Вчитель ОБЖ,  педагог-організатор, класні керівники

Упродовж року

Кількість учасників, визначення і нагородження переможців

 

4.Проведення бесід з учнями групи ризику

Класні керівники

Упродовж року

Матеріали бесід, звіт ЗВР

 

5. Організувати перегляд кінофільмів

ЗВР, педагог-організатор, класні керівники

Упродовж року

Картотека фільмів

 

6. Організувати просвітницьку роботу з батьками

ЗВР

Упродовж року

Пам’ятки для батьків, матеріали заходів

 

 

Конкретне завдання:

1в. Підтримка гуртка «Джура» . Організація  шкільних спортивно-оздоровчих заходів, відповідно до  планування  військово-патріотичного гуртка «Джура».

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані

результати

Відмітка про виконання

Фізичне виховання

1. Використання на заняттях фізичної культури українські народні ігри, зокрема, «Високий дуб», «Чаклун», «Хлібчик» та ін.

Вчителі фізкультури

Протягом року

Діти знають народні ігри

 

Проведення профорієнтаційної роботи серед старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань

Вчителі фізкультури

Грудень 2015

січень 2016

лютий 2016 травень 2016

Презентації, альбоми. інформація в газеті

 

3. Проведення тематичних заходів, присвячених героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

· до утворення Української Повстанської Армії (14.10.1942 р.);

· до дня Соборності України;

· до святкування дня Гідності та Свободи

Вчителі фізкультури,

ЗВР, педагог-організатор

Жовтень 2015

Січень 2016

Листопад 2015

Інформація в газеті про проведені заходи, створення шкільного альбому

 

4.Проведення   фестивалю патріотичної пісні

Педагог-організатор, вчитель муз.мистецтва

14 жовтня 2015

 

 

5.Проводити конкурси малюнків, оберегів, організовувати написання листів бійцям АТО

Педагог-організатор, класні керівники

Протягом року

Виставки, надіслані роботи

 

 

 

Загальне завдання.

Сприяння  розвитку творчих здібностей учнів.

Конкретне завдання:

2а. Реалізація проекту « Обдарована дитина»

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

Розумове виховання

1.Обновити банк даних «Обдаровані діти»

ЗВР, вчителі-предметники

Вересень

Банк даних, індивідуальні картки

 

2. Робота над реалізацією мети і завдань  проекту «Обдарована дитина»

Вчителі школи, адміністрація

Впродовж року

Кількість учасників

 

3. Організація роботи клубу  «Що? Де? Коли?»

ЗВР

Упродовж року

План роботи клубу, список членів

 

4. Спланувати роботу та проводити заняття шкільних гуртків

Керівники гуртків, секцій

Упродовж року

Результати роботи гуртків та секцій

 

5. Провести творчі звіти клубів та гуртків

Вчителі, учні, батьки

Квітень-травень

Виставки, публікації

 

6. День театру. Постановки українських народних та сучасних казок;

Класні керівники, педагог-організатор

Квітень

Шкільна вистава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретне завдання.

 2б. Залучати учнів до участі в мистецьких та інтелектуальних конкурсах.

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

Розумове виховання

Ознайомити учнів та вчителів з умовами конкурсів:

Всеукраїнський інтернет-турнір юних інтелектуалів «Любіть Україну», фотоконкурс «Моя Україна»

 

Вчителі-предметники, керівники гуртків

Упродовж року

Оголошення про умови конкурсів, накази

 

2. Організувати шкільні тури  конкурсів знавців історії, культури, традицій свого народу «Моя Україна»

ЗВР , педагог-організатор

Упродовж року

Нагороди для переможців, повідомлення про результати

 

3. Забезпечити участь переможців у районному, обласному турах олімпіад, конкурсів

ЗНВР, вчителі -предметники

Упродовж року

Інформація про результати конкурсів , олімпіад

 

4. Наповнення інформаційного контенту позитивною інформацією щодо привабливості образу України, державних символів, поваги до них, підтримки бажання жити й працювати в Україні, цінності національної спадщини, спрямованих на формування історичної пам’яті

Адміністрація  школи, класні керівники, вчителі-предметники

Упродовж року

 

 

5.Проводити конкурси дитячої зображувальної творчості «Слава українським військовим», «У світі немає кращої країни, ніж Україна», «Планета дружби»

Вчителі- предметники, ЗВР, класні керівники, педагог-організатор

Травень

Виставка робіт учнів

 

 

Загальне завдання.

Виховання  свідомих українців на основі національних звичаїв, традицій і обрядів.

Конкретне завдання.

3а.Вивчення   історії школи, села та рідного краю.

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

 Громадянське виховання

1. Розробити  проект

« Ілюстрована історія  школи та села»

Вчитель історії, ЗВР

Вересень-жовтень

Проект дослідження, список учасників

 

2. Зібрати архівні матеріали, свідчення  з історії рідного села, школи.

Учасники проекту

Вересень-грудень

Зібрані матеріали

 

3.Зібрати свідчення  старожилів села

Учасники проекту, ЗВР

Вересень-грудень

Зібрані матеріали свідчень

 

4.Участь у створенні в соціальних мережах національно-патріотичних сторінок «Моє місто», «Моє село», «Мій рідний край»

Учні-учасники проекту, вчитель історії, ЗВР, педагог-організатор

Протягом року

Сайт наповнений краєзнавчим матеріалом

 

5.Участь учнів школи у:

-Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників» (8-11 кл., студенти);

 · Всеукраїнська історико -краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ…» (8-11 кл.);

· Всеукраїнська історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл України» (1-11 кл.);

 · Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (8-11 кл.);

 · Всеукраїнський конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій «Мій рідний край» (8-11 кл., студенти);

 

Впровадити виховні проекти в початкових класах:

· «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо» (літературно- музичні композиції за творами українських дитячих письменників і композиторів);

· «Я і моя родина – казковий дивосвіт» (літературно-музичні композиції за творами українських дитячих письменників і композиторів);

 · «Моя маленька батьківщина» (презентація виставки творчих робіт дітей та батьків за творами українських дитячих письменників

 

ЗВР ,педагог-організатор, вчителі історії, географії, класні керівники

Протягом року

Каталог учнівських робіт, нагородження переможців

 


 

Конкретне завдання.

3б.Традиційно відзначати національні  свята  для піднесення патріотичного духу учнів 

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

Національно - патріотичне виховання

1.Розробити календар національно-патріотичних свят. (у класному куточку)

Класні керівники

вересень

План проведення свят

 

2.Удосконалити роботу  гуртка «Вокальний спів» . Розробити пісенники.

Керівник гуртка

вересень

 

 

3.Провести  тиждень рідної мови, тиждень  патріота.

Педагог-організатор, класні керівники

листопад

Інформація про проведення Тижнів

 

4.Забезпечити привітання героїв – учасників національно - визвольних дій.

 ЗВР, педагог-організатор

Жовтень,

грудень,

Привітання Героям

 

 5.Провести  шкільні етапи окружних та взяти участь у районних святах «Сурми звитяг», «Різдвяні канікули»

ЗВР ,педагог-організатор, вчителі української мови, класні керівники, керівник вокального гуртка

Жовтень, січень

Нагородження переможців

 

 

6.Проводити виховні години, круглі столи, бесіди.

 

 

Класні керівники

Протягом року

Сценарії заходів

 

 

7.Підведення підсумків патріотичних свят та конкурсів

 

Педагог-організатор

Травень

Інформація про проведені заходи, нагородження

 

 

Конкретне завдання.

3в.Популяризувати народні звичаї, обряди та традиції шляхом проведення народознавчих свят.

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

 

Національно-патріотичне виховання

1. Скласти план проведення  народознавчих свят:

- Свято Покрови;

- свято Осені;

- Свято апостола Андрія Первозванного;

- Свято Миколая;

- Коляда;

 - Свято зустрічі весни;

 

ЗВР ,педагог-організатор

вересень

План заходів

 

2. Розподіл доручень щодо реалізації плану

Учнівська рада, педагог-організатор

Вересень

План заходів, кількість учасників

 

 

3. Проведення шкільної благодійної ярмарки

 Учнівська рада

Грудень

Виручені кошти на благодійність

 

3. Проведення шкільних  Новорічних та Різдвяних свят.

Класні керівники, учні школи

Грудень-січень

Сценарії свят, шкільна газета

 

4. Відзначення кращих організаторів та лідерів. Нагородження.

ЗВР, педагог-організатор

Травень

Нагородження грамотами

 

 

Загальне завдання.

Виховання  законослухняного громадянина України.

Конкретне завдання.

 4а.Проводити профілактику правопорушень.

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

Правове виховання

1. Поновити банк даних дітей, які схильні до правопорушень.

ЗВР, класні керівники

Вересень

База даних

 

2.Спланувати роботу ради профілактики на навчальний рік

ЗВР

Вересень

План роботи

 

3. Залучити дітей, схильних до правопорушень до занять у гуртках та секціях.

Класні керівники, керівники гуртків

Вересень-жовтень

Відсоток охоплених дітей

 

4.Розробити орієнтовну тематику бесід, диспутів, лекцій на правову тематику.

ЗВР, класні керівники

жовтень

Матеріали заходів

 

5.Проводити зустрічі із працівниками міліції та представниками соцслужб.

ЗВР, класні керівники

Упродовж року

Результати анкетування батьків та учнів про виховний ефект зустрічей.

 

6.Організувати семінари за участю батьків та учнів школи.

ЗВР

Упродовж року

Матеріали семінарів, шкільна газета

 

7.Забезпечити проведення тижня правової освіти та національно- патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків із застосуванням рекомендацій Українського інституту національної пам’яті

ЗВР, вчитель правознавства

 

 

 

 

Конкретне завдання.

4б. Досягнути дотримання учнями правил внутрішкільного розпорядку.

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

Правове виховання

1.Ознайомити учнів з правилами для учнів.

Класні керівники

Вересень

План роботи

 

2.Щоденний контроль за відвідуванням школи, запізненнями.

Черговий клас

Протягом року

Журнал відвідувань

 

3.Проводити рейд-перевірки «Урок».

Учнівська рада

Протягом року

 Шкільна газета

 

4.Проводити рейд- перевірки поведінки учнів в їдальні.

Учнівська рада

Протягом року

Шкільна газета

 

5. Проведення тренінгів, рольових ігор для учнів « Моя поведінка у школі», «Все залежить від мене» і т.д.

Класні керівники

Протягом року

 

  Розробки заходів

 

 

 

 

 

 

 

Загальне завдання

Формування екологічного мислення і свідомості, що ґрунтується на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності.

Конкретне завдання.

5а. Формувати навички екологічно доцільної поведінки.

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

Екологічне виховання

1.Провести моніторинг стану довкілля

Вчитель біології

Вересень-жовтень

Результати моніторингу

 

2.Вивчення видового складу флори і фауни місцевості.

Вчитель біології, учні

Протягом року

Шкільна газета

 

3. Дослідження впливу людської діяльності на довкілля

Центр «Екологічний»

Вересень-грудень

Зібрані матеріали

 

4..Організація дослідницької роботи

Вчитель біології

Протягом року

Матеріали дослідження

 

5.Участь учнів школи у фестивалі «Українська паляниця»;

· Всеукраїнський фестиваль «Україна - сад» (1-11 кл.);

· Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (1-11 кл.). · Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» (8-11 кл.

Вчитель біології, класні керінвики

 

Матеріали конкурсів, нагородження учасників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретне завдання

5б. Проводити екологічні акції

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

Екологічне виховання

1.Акція « Посади дерево».

Учнівська рада

Жовтень

Результат роботи

 

2.Акція «Годівничка».

Центр «Опікун»

Жовтень-березень

Якість виготовлених годівничок, наявність корму

 

3.Акція                    « Збережемо первоцвіти».

Вчителі біології

Березень

 

 

4.Акція « До чистих джерел».

Учнівська рада

Квітень

Фотофакти

 

5.Акція «Птах року»

Вчитель біології

Протягом року

Шкільна газета

 

6. Акція «Чиста земля- чиста країна»

Класні керівники

Квітень

План заходів весняної толоки

 

7.«В об’єктиві натураліста»

Вчителі біології

Березень

Фотовиставка

 

 

8.Конкурс «Галерея кімнатних рослин»

Класні керівники

Жовтень

Результати роботи: буклети, брошури і т.п.

 

 

Загальне  завдання

Виховання ініціативної особистості у дусі християнської моралі.

1б Розробити  рейтингову систему класних колективів для  розвитку здорової конкуренції

Зміст

Термін

Необхідний ресурс

Відповідальні

Очікувані результати

1.

Сформувати творчу групу для розробки рейтингової системи.

Вересень

Дані про школярів

Заступник директора

Створена творчої групи

2.

Розробити рейтингову систему класних колективів:

 І – початкова  ланка (1- 4 класи);

ІІ – середня  ланка (5-8 класи)

ІІІ – старша ланка (9-11 класи)

Рейтингова система буде включати:

-         навчання учнів;

-         виховання учнів;

-         догляд за шкільним майном класної кімнати (частота, охайність);

-         участь учнів класу у конкурсах, олімпіадах, творчих проектах,  (досягнуті перемоги);

-         участь учнів класу у гуртковій роботі школи;

-         участь  у роботі учнівського парламенту  учнів з групи ризику.

Вересень-жовтень

Дані про класні колективи

Творча група

Рейтингова система,

сприяння розвитку здорової конкуренції серед учнівських колективів

3

Провести  моніторинг учнівських колективів з метою виявлення учнів з групи ризику.

Вересень-жовтень

Анкетування

Психолог

Виявлення учнів з групи ризику

4

Призначення наставників. Індивідуальна робота з учнями схильними до правопорушень.

Вересень - жовтень

Дані про класних керівників

Заступник директора

Контроль над важковиховуваними учнями

5

Забезпечити у класних куточках «міні дошки слави».

Вересень-жовтень

Дані про учнів

Класні керівники

Сприяння розвитку здорової конкуренції

6

Проведення шкільних етапів районних конкурсів, олімпіад

Вересень-жовтень

Завдання

Заступник директора, вчителі- предметники

Робота з обдарованою молоддю

7

Поновити дошку шкільну пошани школи.

Вересень - листопад

Інформація про учнів школи

Педагог-організатор

 

8

Залучити учнів школи до участі у районних та обласних конкурсах, олімпіадах,  інтернет конкурсах.

Жовтень-грудень

Матеріали для підготовки учнів

Вчителі - предметники

Можливість  для учнів попробувати свої сили

9

Залучити учнів до участі у міжнародних конкурсах: «Бобер», «Кенгуру», «Левеня», «Колосок»

Листопад - березень

Матеріали для проведення конкурсу

Вчителі-предметники

Можливість  для учнів попробувати свої сили

10

Провести у школі виставки виробів: з лози, бісеру  та дерева.

Березень - травень

Вироби

Керівники гуртків

Розвиток естетичних смаків учнів

11

Провести виховні години, бесіди, круглі столи щодо підняття рейтингу класного колективу.

Веревень-жовтень, квітень-травень

Рейтингова система

Педагог-організатор, класні керівники

Формування відповідальності учнівського колективу

12

Провести  презентацію авторських програмних засобів та навчальних презентацій учнів школи

 Квітень-травень

Авторські програми

Вчитель інформатики

Розвиток пізнавальних здібностей учнів

 

Конкретне  завдання.

6б. Проводити у школі свята християнського календаря за участю родини.

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

Моральне виховання

1.Свято Покрови.

Учнівська рада, педагог-організатор

Жовтень

План роботи та сценарії заходів «Тижня козачат»

 

2.Свято Миколая.

Учнівська рада, педагог-організатор

Грудень

Шкільна газета, протоколи засідань

 

3.Свято коляди.

Учнівська рада, вчитель музики

Січень

Шкільна газета

 

4.Родинне свято.

Учнівська рада

Лютий

Шкільна газета

 

5. Свято Матері

Учнівська рада, педагог-організатор

Травень

Шкільна газета

 

 

Конкретне  завдання.

6в. Брати участь у благодійних акціях.

 

Напрям

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

Моральне виховання

1.Обговорення та затвердження плану заходів.

Учнівський  парламент, педагог-організатор

Вересень

План роботи учнівської ради

 

2.Акція «Зроби свою школу кращою»

Учнівський парламент

Вересень-жовтень, квітень-травень

Шкільна газета

 

3. Акція «Милосердя»

Учнівський парламент

Протягом року

Шкільна газета

 

4.Акція «Коляда»

Учнівський парламент

Січень

Шкільна газета

 

5.Акція «Великдень разом»

Учнівський парламент

Квітень

Шкільна газета

 

6.Провести акцію старшокласників «Спільними зусиллями» (збір коштів для забезпечення потреб військовослужбовців) (8-11 кл.)

Учнівський парламент

 

 

 

 

7. Організація безстрокових акцій «Ми разом», спрямованих на допомогу пораненим військовим (1-11 кл.); благодійної акції «З вірою в серці», спрямованої на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО (1-11 кл.)

Учнівський парламент

Жовтень- травень

Матеріальна допомога потребуючим

 

 

Загальне завдання.

Сприяння  співпраці батьків і школи.

7а. Удосконалити роботу батьківського всеобучу.

 

Напрям роботи

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

Очікувані результати

Відмітка про виконання

Співпраця з батьками

 Затвердження  графіку проведення загально-шкільних батьківських зборів

Адміністрація школи

Вересень

План роботи з батьками

 

2.Тренінг «Чи знаєте ви свою дитину»

ЗВР

Жовтень

Анкети батьків

 

3.Лекція «Причини агресії дітей, шляхи подолання».

ЗВР

Грудень

Журнал реєстрації

 

4.Година спілкування «Вплив батьківського авторитету на свідомість дитини»

Психолог, соціальний педагог

Січень- березень

Матеріали роботи

 

5.Усе про шкідливі звички.

ЗВР

Квітень

Журнал реєстрації

 

 

Конкретне завдання

7б. Спільні заходи школи та родини.

 

Зміст

Термін

Необхідний ресурс

Виконавець

Очікувані результати

1.

«Моя маленька батьківщина» (презентація виставки творчих робіт дітей та батьків за творами українських дитячих письменників

Січень 2016

Організація конкурсу

ЗВР, педагог-організатор

 

2

Організація майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів

Листопад-грудень

Матеріали для сувенірів

ЗВР, класні керівники

 

3

Розробити шкільні родинні екологічні проекти

Вересень

Засідання

ШМО класних керівників

 

4

Розробка міні-проектів у початковій школі  за участю батьків: світ професій, сімейні династії, захисники вітчизни у моїй родині;

Протягом року

Матеріали

Вчителі початкових класів

 

5

Реалізація спільно з батьками безстрокових акцій «Ми разом», спрямованих на допомогу пораненим військовим (1-11 кл.); благодійної акції «З вірою в серці», спрямованої на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО (1-11 кл., студенти); мітингу-реквієму на вшанування Героїв Небесної Сотні (1-11 кл, студенти); зустрічей з воїнами-учасниками АТО «В родинному колі»

Протягом року

Матеріали, інформація

ЗВР, педагог-організатор