Варязька ЗШ І-ІІІ ступенів

 

Навчальний план

Робочий навчальний план

Варязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

на 2017 - 2018 навчальний рік

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

І. Нормативне забезпечення планування навчального плану

1. Варязька ЗШ І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі таких нормативних документів: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;  постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»; наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп  подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517) та інших наказів, листів МОН.

       Робочі навчальні плани визначені відповідно листа МОН України № 1/9-296 від 09.06.2016 року «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» 

2. Основні засади функціонування Варязької ЗШ І-ІІІ ступенів.

2.1. Варязька ЗШ І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на основі Положення та Статуту. Відповідно статуту, затвердженого наказом відділу освіти Сокальської райдержадміністрації від 12 березня 2007р. № 142,  заклад  має статус загальноосвітнього. 

2.2.  Структура навчального закладу:

-         1-4 класи  – загальноосвітні  класи;

-         5-9 класи – загальноосвітні класи;

-         10-11 класи – класи  універсального профілю.

2.3. Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу та факт того, що заклад є малокомплектним (функціонує по одному 10 і 11 класу) у Варязькій ЗШ І-ІІІ ступенів впроваджено універсальний профіль навчання (рішення ради школи, протокол №1 від 31.08.2016р.).

2.4.  Відповідно рішення ради школи пріоритетними напрямками позакласної роботи визначені: еколого-натуралістичний та євроінтеграційний напрямки .

2.5. Відповідно рішення ради школи (протокол №1 від 31.08.2016р.) учні       5 класу вивчатимуть дві іноземної мови з інваріативного компоненту навчального плану.  Учні 6-7 класів продовжують вивчати дві іноземної мови з інваріативного компоненту навчального плану.

2.6. Мова навчання ЗНЗ  – українська.

3. Особливості планування робочого навчального плану на 2017/18 н.р.

       Робочий навчальний план Варязької ЗШ І-ІІІ ступенів на 2016/17   навчальний рік складений на основі листа МОН України № 1/9-296 від 09.06.2016 року «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» , а саме:

·                     для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1);

·                     для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказами  МОН України від 12.12.2014 № 146; додаток 10 (додаток 2).

·                     для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66,із змінами згідно з наказом  МОН України та від 07.08. 2015р. № 855; додаток 1 (додаток 3);

·                     для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 657  та  від 07.08.2015р. № 855; дод. 2 (додаток 4).

4.  Порядок вивчення окремих навчальних предметів інваріативної складової навчального плану

4.1. Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

4.2. На виконання державних стандартів освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами.

4.3. Відповідно наказу  МОН України від 12.12.2014 № 1465 математика у     7 класі вивчається так: 2 год. алгебри та 2 год. геометрії.

4.4. Відповідно  наказу МОН України від 08.05.2015р. №518 «Про внесення зміни до деяких наказів» назву  предмета «Світова література» замінено на назву «Зарубіжна література».

4.5. Відповідно наказу МОН України від 07.08.2015р. №855 «Про внесення змін до типових навчальних планів ЗНЗ» збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови у 8, 10, 11 класах.

4.6. Години інваріативної складової, що не мають повної кількості годин, вивчатимуться протягом навчального року рівномірно: 

№з/п

Предмет

Клас

К-сть год.

І семестр

ІІ семестр

1.

Українська мова

5 клас

3,5 год.

3,5 год.

3,5 год.

2.

Українська мова

6 клас

3,5 год.

3,5 год.

3,5 год.

3.

Українська мова

7 клас

2,5 год.

2,5 год.

2,5 год.

4.

Хімія

7 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

5.

Історія України

8 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

6.

Географія

8 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

7.

Основи здоров’я

8 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

8.

Історія України

9 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

9.

Географія

9 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

10.

Основи здоров’я

9 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

11.

Англійська мова

10 клас

3,5 год.

3,5 год.

3,5 год.

12.

Географія

10 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

13.

Біологія

10 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

14.

Історія України

10 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

15.

Художня культура

10 клас

0,5 год.

0.5 год.

0.5 год.

16.

Захист Вітчизни

10 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

17.

Англійська мова

11 клас

3,5 год.

3,5 год.

3,5 год.

18.

Історія України

11 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

19.

Біологія

11 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

20.

Художня культура

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

21.

Астрономія

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

22.

Людина і світ

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

23.

Екологія

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

24.

Захист Вітчизни

11 клас

1,5 год.

1,5 год.

1,5 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Поділ 5 класу на групи при вивченні інформатики здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Порядок поділу 5 класу на групи:

№з/п

Предмет

Клас

К-сть учнів

у класі

К-сть груп/

к-сть учнів у групі

1.

Інформатика

5

17

2/8/9

   

    Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014р.№ 460 назва предмета "Сходинки до інформатики" замінено словом "Інформатика".

4.8.          Відповідно програми з вивчення фізичної культури та листа МОН України від   26.06.2015 р. №  1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», враховуючи матеріально-технічне забезпечення школи, побажання учнів та їх батьків, протягом 2016/17 навчального року вивчатимуться такі варіативні модулі:

Клас

К-сть ВМ

Назви ВМ

Рік навчання

К-сть годин

Орієнтовні терміни вивчення

5

5

Легка атлетика Футбол Волейбол Баскетбол Гімнастика

1

30                  20              18            18          18

Вересень, квітень   жовтень, травень листопад, березень грудень - лютий грудень - січень

6

5

Легка атлетика Футбол Волейбол Баскетбол Гімнастика

2

30                  20              18            18          18

Вересень, квітень   жовтень, травень листопад, березень грудень - лютий грудень - січень

7

5

Легка атлетика Футбол Волейбол Баскетбол Гімнастика

3

30                  20              18            18          18

Вересень, квітень   жовтень, травень листопад, березень грудень - лютий грудень - січень

8

5

Легка атлетика Футбол Волейбол Баскетбол Гімнастика

4

30                  20              18            18          18

Вересень, квітень   жовтень, травень листопад, березень грудень - лютий грудень - січень

9

5

Легка атлетика Футбол Волейбол Баскетбол Гімнастика

5

30                  20              18            18          18

Вересень, квітень   жовтень, травень листопад, березень грудень - лютий грудень - січень

10

5

Легка атлетика Футбол Волейбол Баскетбол Гімнастика

6

22                  16              10            10          12

Вересень, квітень   жовтень, травень листопад    березень          грудень-січень

11

5

Легка атлетика Футбол Волейбол Баскетбол Гімнастика

7

22                  16              10            10          12

Вересень, квітень   жовтень, травень листопад    березень          грудень-січень

 

 

4.9.          Відповідно програми з вивчення трудового навчання  та листа МОН  України від 26.06.2015р. №1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», враховуючи матеріально-технічне забезпечення школи, побажання учнів та їх батьків, протягом 2015/16 навчального року вивчатимуться такі варіативні модулі:

Клас

Вибраний блок       у 5-9 класах

Назви ВМ

К-сть годин

Терміни вивчення

5

Технологія виготовлення виробів із фанери і ДВП

1. Технологія  випалювання

2. Виготовлення дерев’яної іграшки

16

 

16

Січень-березень

 

Квітень-травень

6

Технологія виготовлення вишитих виробів

1. Технологія виготовлення швейних виробів машинним способом.

2. Технологія приготування страв.

 

16

 

 

16

Січень-березень

 

 

Квітень-травень

7

Технологія виготовлення виробів із деревини

Технологія обробки деревини

16

ІІ семестр

8

Проектування та виготовлення швейних виробів машинним способом  

1. Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

2. Технологія української народної вишивки.

16

 

 

16

ІІ семестр

 

 

 

ІІ семестр

9

Проектування та виготовлення комплексного виробу

Технологія слюсарної обробки металів

16

ІІ семестр

 

5. Планування та  порядок вивчення варіативної складової

 навчального плану

5.1. При плануванні варіативної частини навчального плану враховано особливості навчально-виховного процесу відповідно статуту школи та рішення ради школи (протокол № 1 від 31.08.2016р.), результати анкетування учнів та батьків.  

5.2. Години варіативного компоненту навчального плану використані для додаткового часу на навчальні предмети, впровадження курсів за вибором школи, факультативів, індивідуальних занять та консультацій, а саме:

Клас

К-сть годин

Форма навчання

Автор, назва програми, документ про гриф МОН, к-сть годин по програмі

Мета впровадження

1-11

по 35 год.

Курс за вибором

Авторський  колектив під кер. Жуковського В.М., «Основи хри-стиянської етики 1-4, 7-11 кл.»,  лист МОН України №1/11-6347 від 13.07.2010р., 35 год.

Моральне  виховання учнівської молоді на традиційних хри-стиянських цінностях та пропаганда здорового способу життя.

1-4

 

по 35 год.

Індивідуальні  консультації та групові заняття

-

Організація роботи  з обдарованими та слабовстигаючими учнями

6

35

Дод.час на вивчення математики

-

Підсилення викладання предмета з метою успішного засвоєння програмо-вого матеріалу

7

17

Дод.час на вивчення алгебри

-

Підсилення викладання предмета з метою успішного засвоєння програмо-вого матеріалу

7

17

Дод.час на вивчення укр.мови

-

Підсилення викладання предмета з метою формування мовленнєвої компетентності

8

17

Дод.час на вивчення

укр. мови

-

Підсилення викладання предмета з метою попередньої підготовки до ДПА

9

17

Інд. заняття та консульта-ції з алгебри

-

Поглиблене вивчення алгебри з метою підготовки до ДПА

10

35

Дод.час на вивчення хімії

-

Підсилення викладання предмета з метою виконання прак­тичної частини програми з предмета

10

17

Дод.час на вивчення художньої культури

-

Підсилення викладання предмета з метою формування полікультурної компетентності

10

35

Дод. час на вивчення алгебри

-

Підсилення викладання предмета з метою попередньої  підготовки до ЗНО

10

70

Факультатив

Арутюнян О.С., «Європейський клуб»,  рекомендована МОН України  протокол №4 від 7.11.12р. лист ІІТЗО від 27.11.12р. №14.1/12-Г-36, 70 год.

Розвиток  школи по пріоритетному напрямку позакласної роботи

11

17

Дод.час на вивчення художньої культури

-

Підсилення викладання предмета з метою формування полікультурної компетентності

11

17

Дод.час на вивчення астрономії

-

Бажання учнів поглиблено  вивчати предмет

11

17

Інд. заняття та консульта-ції з історії України

-

Поглиблене вивчення історії України з метою підготовки до ЗНО

11

17

Інд. заняття та консульта-ції з укр.мови.

-

Поглиблене вивчення укр. мови з метою підготовки до ЗНО

 

№з/п

Предмет

Клас

Кількість

годин

І семестр

ІІ семестр

1.

Алгебра

7 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

2.

Українська мова

7 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

3.

Українська мова

8 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

4.

Алгебра

9 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

5.

Художня культура

10 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

6.

Художня культура

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

7.

Астрономія

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

8.

Історія України

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

9.

Українська мова

11 клас

0,5 год.

0,5 год.

0,5 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Відповідно рішення ради школи (протокол №1 від 31.08.2015р.) навчальні екскурсії  у школі будуть проводитися протягом навчального року (у травні-червні), години навчальних екскурсій та навчальної практики, проведені відповідно до наказу керівника упродовж навчального року, зараховуються у його структуру та відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008р.№1/9-61.

 Заклад працює в режимі 5-денного робочого тижня.

 

 

                                    Директор школи                                                Я.С.Гаврилів